Apostolos Dedes

Agios Vasilis

By: Apostolos Dedes

Circles

By: Apostolos Dedes

Free Style

By: Apostolos Dedes

A Face

By: Apostolos Dedes

Trees

By: Apostolos Dedes

Me & Panos

By: Apostolos Dedes

My Parents

By: Apostolos Dedes

Triangles

By: Apostolos Dedes

Winter Cloths

By: Apostolos Dedes

Christmas 2012

By: Apostolos Dedes

Dec 25 2012

By: Apostolos Dedes

Christmas Tree

By: Apostolos Dedes

Dec 2012

By: Apostolos Dedes

Jan 2013

By: Apostolos Dedes

Jan 2013

By: Apostolos Dedes

Feb 8, 2013

By: Apostolos Dedes

Trees

By: Apostolos Dedes

Jan 2013

By: Apostolos Dedes

Jan 20, 2013

By: Apostolos Dedes

Jan 2013

By: Apostolos Dedes